Skip to main content

VILKÅR OG BETINGELSER FOR HJEMMESIDEN

Senest opdateret: 20. januar 2021

 

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FORTÆLLER DIG REGLERNE FOR BRUG AF DENNE HJEMMESIDE

 

LÆS DEM OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE SIDE

VED AT BRUGE VORES SIDE ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR

 

FORMÅL

Disse hjemmesidevilkår og -betingelser fastsætter de vilkår, hvormed du er i stand til at bruge denne hjemmeside.

Se indholdsoverskrifter nedenfor.Gå til det relevante afsnit for at få flere oplysninger om hvert område:

 1. Hvem vi er, og hvordan man kontakter os.
 2. Ved at bruge vores side accepterer du disse vilkår.
 3. Der er andre vilkår, der kan gælde for dig.
 4. Vi kan foretage ændringer i disse vilkår.
 5. Vi foretager regelmæssigt ændringer på vores hjemmeside.
 6. Vi kan suspendere eller trække vores side tilbage.
 7. Vi kan overføre denne aftale til en anden.
 8. Du skal beskytte dine kontooplysninger.
 9. Sådan kan du bruge materiale på vores side.
 10. Stol ikke på oplysningerne på vores side.
 11. Vi er ikke ansvarlige for hjemmesider, vi linker til.
 12. Brugergenereret indhold er ikke godkendt af os.
 13. Sådan klager du over indhold uploadet af andre brugere.
 14. Vores ansvar for tab eller skade, du har lidt.
 15. Ansvarsfraskrivelse for digitalt indhold.
 16. Sådan kan vi bruge dine personlige oplysninger.
 17. Upload af indhold til vores side.
 18. Rettigheder, du giver os til at bruge materiale, du uploader.
 19. Vi er ikke ansvarlige for virus, og du må ikke indføre dem.
 20. Regler om at linke til vores side.
 21. Hvilket lands love gælder for eventuelle tvister?
 22. Vores varemærker er registrerede.

 

 

 1. HVEM VI ER, OG HVORDAN MAN KONTAKTER OS

Denne hjemmeside er en side, der drives af AETN UK ("Vi").Alle de hjemmesider, vi driver, er opført her:blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (restricted to staff), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

Vi er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 03105704 og har vores hovedsæde og hovedhandelsadresse i 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9YN.

 

For at kontakte os, send en e-mail til feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. VED AT BRUGE VORES SIDE ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR

Ved at bruge vores side bekræfter du, at du accepterer brugsvilkårene, og at du accepterer at overholde dem.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores side.

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår til fremtidig reference.

 

 1. DER ER ANDRE VILKÅR, DER KAN GÆLDE FOR DIG

Disse brugsvilkår henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores side:

•          Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.Se yderligere under afsnittet "SÅDAN KAN VI BRUGE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER" nedenfor.

• Vores politik for acceptabel brug, som beskriver de tilladte samt forbudte anvendelser af vores hjemmeside.Når du bruger vores side, skal du overholde denne politik for acceptabel brug.

•          Vores cookiepolitik, som indeholder oplysninger om cookies på vores hjemmeside.

•          Separate juridiske vilkår gælder altid for konkurrencer, kampagner og/eller produktforæringer eller salg, og disse vil blive fastsat ved siden af og skal accepteres, inden konkurrencen, kampagnen eller anmodningen om det pågældende produkt opslås.

 

 1. VI KAN FORETAGE ÆNDRINGER I DISSE VILKÅR

Vi ændrer disse vilkår fra tid til anden.Hver gang du ønsker at bruge vores side, skal du kontrollere disse vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på det givne tidspunkt.Disse vilkår er senest opdateret den 20. januar 2021.

 

 1. VI FORETAGER REGELMÆSSIGT ÆNDRINGER PÅ VORES HJEMMESIDE

Vi opdaterer og ændrer vores side regelmæssigt for at afspejle ændringer i vores programmer, vores tidsplaner, vores brugeres behov og vores forretningsprioriteter.

 

 1. VI KAN SUSPENDERE ELLER TRÆKKE VORES SIDE TILBAGE

Vores side stilles gratis til rådighed.

Vi garanterer ikke, at vores side eller noget indhold på den altid vil være til rådighed eller uforstyrret.Vi kan suspendere eller tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden af alle eller dele af vores side af forretningsmæssige eller driftsmæssige årsager.Vi vil forsøge at give dig rimeligt varsel om enhver suspension eller tilbagetrækning.

Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til vores side via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse brugsvilkår og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

 

 1. VI KAN OVERFØRE DENNE AFTALE TIL EN ANDEN

Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation.Vi vil altid fortælle dig skriftligt, hvis dette sker, og vi vil sikre, at overførslen ikke vil påvirke dine rettigheder i henhold til kontrakten.

 

 1. DU SKAL BESKYTTE DINE KONTOOPLYSNINGER

Hvis du vælger eller får udleveret en brugeridentifikationskode, adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger fortroligt.Du må ikke videregive dem til nogen tredjepart.

Vi har til enhver tid ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores rimelige mening ikke har overholdt nogen af bestemmelserne i disse brugsvilkår.

Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end du kender din brugeridentifikationskode eller adgangskode, skal du straks underrette os på feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. SÅDAN DU KAN BRUGE MATERIALE PÅ VORES SIDE

Vi er ejer eller licenstager af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores side og i det materiale, der offentliggøres på den.Disse værker er beskyttet af ophavsretlige love og traktater rundt om i verden.Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du kan udskrive en kopi og kan downloade uddrag af enhver side(r) fra vores side til personligt brug, og du kan henlede andres opmærksomhed i din organisation på indhold lagt ud på vores side.

Du må ikke ændre papir- eller digitale kopier af materialer, du har udskrevet eller downloadet på nogen måde, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik adskilt fra nogen ledsagende tekst.

Vores status (og enhver identificeret bidragyders status) som forfattere af indhold på vores hjemmeside skal altid anerkendes.

Du må ikke bruge nogen del af indholdet på vores side til kommercielle formål uden at få tilladelse til at gøre det fra os eller vores licensgivere.

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af vores hjemmeside i strid med disse brugsvilkår, ophører din ret til at bruge vores side med det samme, og du skal efter vores valg returnere eller ødelægge kopier af det materiale, du har lavet.

 

 1. STOL IKKE PÅ OPLYSNINGERNE PÅ DENNE SIDE

Indholdet på vores side er kun til generel information.Det er ikke beregnet til at svare til rådgivning, som du kan stole på.Du skal indhente professionel eller specialistrådgivning, før du træffer eller afstår fra enhver handling på baggrund af indholdet af vores side.

Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på vores hjemmeside, fremsætter vi ingen erklæringer, garantier eller løfter, hverken udtrykkelige eller underforståede, om, at indholdet på vores hjemmeside er nøjagtigt, komplet eller opdateret.

 

 1. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR HJEMMESIDER, VI LINKER TIL

Hvis vores side indeholder links til andre sider og ressourcer, der leveres af tredjeparter, gives disse links kun til din information.Sådanne links bør ikke fortolkes som vores godkendelse af de linkede hjemmesider eller oplysninger, du måtte få fra dem.

Vi har ingen kontrol over indholdet af disse sider eller ressourcer.

Vi er ansvarlige for de andre sider, vi kontrollerer, og disse omfatter:blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (restricted to staff), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

 1. BRUGERGENERERET INDHOLD ER IKKE GODKENDT AF OS

Denne hjemmeside kan indeholde oplysninger og materiale uploadet af andre brugere af hjemmesiden, herunder til opslagstavler og chatrum.Disse oplysninger og disse materialer er ikke blevet verificeret eller godkendt af os.De synspunkter, som andre brugere udtrykker på vores side, repræsenterer ikke vores synspunkter eller værdier.

 

 1. SÅDAN KLAGER DU OVER INDHOLD UPLOADET AF ANDRE BRUGERE

Hvis du ønsker at klage over indhold uploadet af andre brugere, bedes du kontakte os på feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. VORES ANSVAR FOR TAB ELLER SKADE, DU HAR LIDT

Uanset om du er forbruger eller erhvervsbruger:

•          Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores ansvar over for dig, hvis det er ulovligt at gøre det.Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller uagtsomhed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører og for bedrageri eller bedragerisk vildledning.

•          Der gælder andre begrænsninger og ansvarsfraskrivelser for ansvar som følge af levering af produkter til dig, som fastsættes i de vilkår og betingelser, der fastsættes ved siden af og er relevante for leveringen af disse produkter.

 

15.       ANSVARSFRASKRIVELSE FOR DIGITALT INDHOLD.

Hvis du er erhvervsbruger:

•          Vi udelukker alle underforståede betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, der kan gælde for vores side eller indhold på det.

•          Vi er ikke ansvarlige over for dig for tab eller skade, hverken i kontrakt, ved ødelæggelse (herunder uagtsom), overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde, selv hvis det kan forudses, der opstår under eller i forbindelse med:

•          brug af eller manglende evne til at bruge vores hjemmeside, eller

•          brug af eller afhængighed af indhold, der vises på vores hjemmeside.

•          Vi er især ikke ansvarlige for:

•          tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter,

•          forretningsafbrydelse,

•          tab af forventede besparelser,

•          tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme, eller

•          ethvert indirekte eller deraf følgende tab eller skade.

Hvis du er forbruger:

•          Bemærk, at vi kun leverer vores side til indenlandsk og privat brug.Du accepterer ikke at bruge vores hjemmeside til kommercielle eller erhvervsmæssige formål, og vi har intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed.

•          Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret, beskadiger en enhed eller digitalt indhold, der tilhører dig, og dette skyldes vores manglende brug af rimelig omhu og dygtighed, vil vi enten reparere skaden eller betale dig erstatning.Vi er dog ikke ansvarlige for skader, som du kunne have undgået ved at følge vores råd om at anvende en opdatering, der tilbydes dig gratis, eller for skader, der er forårsaget af, at du ikke har fulgt installationsvejledningen korrekt eller ikke har indført de minimumssystemkrav, som vi har anbefalet.

 

 1. SÅDAN KAN VI BRUGE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi vil kun bruge dine personlige oplysninger som beskrevet i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

 1. UPLOAD AF INDHOLD TIL VORES SIDE

Når du gør brug af en funktion, der giver dig mulighed for at uploade indhold til vores side eller for at komme i kontakt med andre brugere af vores side, skal du overholde de indholdsstandarder, der er angivet i vores politik for acceptabel brug.

Du garanterer, at et sådant bidrag overholder disse standarder, og du er ansvarlig over for os og vil holde os skadesløse for enhver overtrædelse af denne garanti.Dette betyder, at du er ansvarlig for ethvert tab eller skade, vi lider som følge af din misligholdelse af garantien.

Alt indhold, du uploader til vores side, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-ejendomsbeskyttet.Du bevarer alle dine ejerskabsrettigheder til dit indhold, men du er forpligtet til at give os og andre brugere af vores side en begrænset licens til at bruge, gemme og kopiere dette indhold og distribuere og gøre det tilgængeligt for tredjeparter.De rettigheder, du licenserer til os, er beskrevet i afsnittet "RETTIGHEDER, DU GIVER OS TIL AT BRUGE MATERIALE, DU UPLOADER" nedenfor.

Vi har også ret til at videregive din identitet til enhver tredjepart, der hævder, at alt indhold, der er indsendt eller uploadet af dig til vores side, udgør en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller af deres ret til privatliv.

Vi har ret til at fjerne ethvert opslag, du laver på vores side, hvis dit opslag efter vores mening ikke overholder de indholdsstandarder, der er beskrevet i vores politik for acceptabel brug.

Du er eneansvarlig for at sikre og sikkerhedskopiere dit indhold.

Vi opbevarer ikke terroristisk, blasfemisk, ærekrænkende, nedsættende, uanstændigt, stødende og/eller racistisk sprogindhold.

 

 1. RETTIGHEDER, DU GIVER OS TIL AT BRUGE MATERIALE, DU UPLOADER

Når du uploader eller slår indhold op på vores side, giver du os følgende rettigheder til at bruge dette indhold:

•          en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, overdragelig licens til at bruge, reproducere, distribuere, forberede afledte værker af, vise og udføre det brugergenererede indhold i forbindelse med den tjeneste, der leveres af hjemmesiden og på tværs af forskellige medier, herunder til at promovere siden eller tjenesten, der udløber, når brugeren sletter indholdet fra siden eller når vi finder det nødvendigt,

•          en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, overdragelig licens til andre brugere, partnere eller annoncører til at bruge indholdet til deres formål, der udløber, når brugeren sletter indholdet fra webstedet, eller når vi finder det nødvendigt.

 

 1. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR VIRUS, OG DU MÅ IKKE INDFØRE DEM

Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside vil være sikker eller fri for fejl eller virus.

Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer samt platform for at få adgang til vores side.Du skal bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.

Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt.Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores side, den server, hvor vores side opbevares eller nogen server, computer eller database forbundet til vores side.Du må ikke angribe vores side via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.Ved at overtræde denne bestemmelse vil du begå en strafbar handling i henhold til loven om computermisbrug af 1990.Vi vil rapportere en sådan overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at videregive din identitet til dem.I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge vores hjemmeside med det samme.

 

 1. REGLER OM AT LINKE TIL VORES HJEMMESIDE

Du må linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er fair og lovlig og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det.

Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at det antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller anerkendelse fra vores side, hvis der ikke findes nogen.

Du må ikke oprette et link til vores side på nogen hjemmeside, der ikke ejes af dig.

Vores side må ikke opføres på nogen anden hjemmeside, og du må heller ikke oprette et link til nogen anden del af vores side end forsiden.

Vi forbeholder os ret til at trække linketilladelsen tilbage uden varsel.

Hjemmesiden, som du linker til, skal i alle henseender overholde de indholdsstandarder, der beskrives i vores politik for acceptabel brug.

Hvis du ønsker at linke til eller gøre brug af andet indhold på vores side end det, der er beskrevet ovenfor, bedes du kontakte feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. HVILKET LANDS LOVE GÆLDER FOR EVENTUELLE TVISTER?

Hvis du er forbruger, skal du være opmærksom på, at disse brugsvilkår, deres genstand og deres dannelse er underlagt engelsk lovgivning.Du og vi er begge enige om, at domstolene i England og Wales har enekompetence.

Hvis du er en virksomhed, er brugsvilkårene, deres genstand og deres dannelse (og eventuelle ikke-kontraktlige tvister eller krav) underlagt engelsk lovgivning.Vi er begge enige om, at domstolene i England og Wales er enekompetente.

 

 1. VORES VAREMÆRKER ER REGISTREREDE

Vores navn og vores logoer er registrerede varemærker tilhørende AETN UK.Du har ikke tilladelse til at bruge dem uden vores godkendelse, medmindre de er en del af materiale, du bruger som tilladt i henhold til afsnittet "SÅDAN KAN DU BRUGE MATERIALE PÅ VORES HJEMMESIDE" ovenfor.