Skip to main content

POLITIK FOR ACCEPTABEL BRUG

Senest opdateret: 20. januar 2021

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FORTÆLLER DIG REGLERNE FOR BRUG AF DENNE HJEMMESIDE

 

LÆS DEM OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE SIDE

VED AT BRUGE VORES SIDE ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR

 

FORMÅL

Denne politik for acceptabel brug fastsætter de indholdsstandarder, der gælder, når du uploader indhold til vores sider, tager kontakt til andre brugere på vores side, linker til vores side eller interagerer med vores sider på nogen anden måde.

Se indholdsoverskrifter nedenfor.  Gå til det relevante afsnit for at få flere oplysninger om hvert område:

 1. Hvem vi er, og hvordan man kontakter os.
 2. Ved at bruge vores side accepterer du disse vilkår.
 3. Der er andre vilkår, der kan gælde for dig
 4. Vi kan foretage ændringer i vilkårene i denne politik.
 5. Forbudte anvendelser.
 6. Interaktive tjenester.
 7. Indholdsstandarder.
 8. Overtrædelse af denne politik.
 9. Hvordan denne kontrakt kan overføres.
 10. Hvilket lands love gælder for eventuelle tvister?

 

 1. HVEM VI ER, OG HVORDAN MAN KONTAKTER OS  

Denne hjemmeside er en side, der drives af AETN UK ("Vi").  Alle de hjemmesider, vi driver, er opført her:  blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (restricted to staff), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

Vi er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 03105704 og har vores hovedsæde og hovedhandelsadresse i 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9YN.

For at kontakte os, bedes du kontakte feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. VED AT BRUGE VORES SIDE ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR

Ved at bruge vores side bekræfter du, at du accepterer vilkårene i denne politik, og at du accepterer at overholde dem.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores side.

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår til fremtidig reference.

 1. DER ER ANDRE VILKÅR, DER KAN GÆLDE FOR DIG

Vores hjemmesidevilkår og -betingelser gælder også for din brug af vores side.

 1. VI KAN FORETAGE ÆNDRINGER I VILKÅRENE I DENNE POLITIK

Vi ændrer disse vilkår fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores side, skal du kontrollere disse vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på det givne tidspunkt. Disse vilkår er senest opdateret den 20. januar 2021.

 1. FORBUDTE ANVENDELSER

Du må kun bruge vores sider til lovlige formål.  Du må ikke bruge vores side:

 • På nogen måde, der overtræder gældende lokal, national eller international lovgivning eller regulering.
 • På nogen måde, der er ulovlig eller bedragerisk eller har noget ulovligt eller bedragerisk formål eller virkning.
 • Med henblik på at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde.
 • Til at mobbe, fornærme, intimidere eller ydmyge nogen person.
 • Til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, der ikke overholder vores "Indholdsstandarder" nedenfor.
 • Til at overføre eller opnå afsendelse af uopfordret eller uautoriseret annonce- eller reklamemateriale eller enhver anden lignende form for opfordring (spam).
 • Til bevidst at overføre data, sende eller uploade noget materiale, der indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsbomber, tastetrykloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkode designet til at påvirke driften af ​​computersoftware eller hardware negativt.

Du accepterer også:

 • Ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller gensælge nogen del af vores side i strid med bestemmelserne i vores hjemmesidevilkår og -betingelser.
 • Ikke at få adgang uden bemyndigelse, blande sig i, beskadige eller forstyrre:
 • nogen del af vores side,
 • noget udstyr eller netværk, hvor vores hjemmeside opbevares,
 • noget software, der anvendes til levering af vores side, eller
 • noget udstyr eller netværk eller software, der ejes eller bruges af tredjepart.
 1. INTERAKTIVE TJENESTER

Vi kan fra tid til anden levere interaktive tjenester på vores hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, chatrum og opslagstavler (“Interaktive tjenester”).

Hvis vi leverer en interaktiv tjeneste, vil vi give dig klare oplysninger om, hvilken type tjeneste der tilbydes, hvis den modereres, og hvilken form for moderering der anvendes (herunder om den er menneskelig eller teknisk).

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere eventuelle risici for brugere (og især for børn) fra tredjeparter, når de bruger en interaktiv tjeneste, der leveres på vores side, og vi vil i hvert tilfælde afgøre, om det er passende at bruge moderering af den relevante tjeneste (herunder hvilken form for moderering skal bruges) i lyset af disse risici. Vi er dog ikke forpligtet til at føre tilsyn med, overvåge eller moderere nogen interaktiv tjeneste, vi leverer på vores side, og vi udelukker udtrykkeligt vores ansvar for nogen tab eller skader, der opstår som følge af brugen af ​​en interaktiv tjeneste fra en bruger i strid med vores indholdsstandarder, uanset om tjenesten er modereret eller ej.

En mindreårigs brug af en af vores interaktive tjenester er betinget af samtykke fra deres forælder eller værge. Vi orienterer forældre, der tillader deres børn at bruge en interaktiv tjeneste, om, at det er vigtigt, at de taler med deres børn om deres sikkerhed online, da moderering ikke er idiotsikker. Mindreårige, der bruger en interaktiv tjeneste, skal gøres opmærksomme på de potentielle risici for dem.

Hvor vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt give dig et middel til at kontakte moderatoren for denne tjeneste, hvis der opstår bekymring eller problemer.

 1. INDHOLDSSTANDARDER

Disse indholdsstandarder gælder for alt materiale, som du bidrager med til vores side (Bidrag), samt for alle tilknyttede, interaktive tjenester.

Indholdsstandarderne skal overholdes i betydning såvel som bogstaveligt. Standarderne gælder for hver enkelt del af et bidrag såvel som for dette som helhed.

AETN UK afgør efter eget skøn, om et bidrag overtræder indholdsstandarderne.

Et bidrag skal:

 • Være præcist (hvis det angiver fakta).
 • være oprigtigt (hvis det angiver meninger).
 • Overholde den gældende lovgivning i England og Wales og i ethvert land, hvorfra det opslås.

Et bidrag må ikke:

 • Være ærekrænkende over for nogen person.
 • Være uanstændigt, stødende, hadefuldt eller provokerende.
 • Mobbe, fornærme, intimidere eller ydmyge.
 • Promovere seksuelt eksplicit materiale.
 • Omfatte materiale om seksuelt misbrug af børn.
 • Promovere vold.
 • Promovere forskelsbehandling på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
 • Krænke en anden persons ophavsret, databaserettighed eller varemærke.
 • Med sandsynlighed kunne bedrage nogen person.
 • Overtræde nogen juridisk forpligtelse over for en tredjepart, såsom en kontraktlig forpligtelse eller en fortrolighedsforpligtelse.
 • Promovere ulovligt indhold eller nogen ulovlig aktivitet.
 • Være i foragt for retten.
 • Være truende, misbruge eller invadere en andens privatliv eller forårsage irritation, ulejlighed eller unødvendig angst.
 • Med sandsynlighed kunne chikanere, forstyrre, genere, skræmme eller irritere nogen anden person.
 • Udgive sig for at være en anden person eller give urigtige oplysninger om din identitet eller tilknytning til en person.
 • Giv indtryk af, at bidraget stammer fra AETN UK, hvis dette ikke er tilfældet.
 • Slå til lyd for, fremme, tilskynde nogen part til at begå eller bistå med nogen ulovlig eller kriminel handling såsom (kun som eksempel) krænkelse af ophavsret eller computermisbrug.
 • Indeholder en erklæring, som du ved eller tror eller har rimelig grund til at tro, at medlemmer af offentligheden, for hvem erklæringen er eller skal offentliggøres, sandsynligvis vil forstå som en direkte eller indirekte opmuntring eller anden tilskyndelse til bemyndigelse, forberedelse eller anstiftelse af terrorhandlinger.
 • Indeholde reklamer eller promovere tjenester eller weblinks til andre sider.
 1. OVERTRÆDELSE AF DENNE POLITIK

Når vi mener, at der er sket et brud på denne politik for acceptabel brug, kan vi træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende. 

Manglende overholdelse af denne politik for acceptabel brug udgør en væsentlig overtrædelse af hjemmesidens vilkår og betingelser, hvormed du har tilladelse til at bruge vores side, og kan resultere i, at vi træffer alle eller en af følgende foranstaltninger:

 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge vores side.
 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert bidrag uploadet af dig til vores side.
 • Udstedelse af en advarsel til dig.
 • Retssag mod dig for godtgørelse af alle omkostninger på erstatningsbasis (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af overtrædelsen.
 • Yderligere sagsanlæg mod dig.
 • Videregivelse af sådanne oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed føler er nødvendige eller som krævet af loven.

Vi udelukker vores ansvar for alle foranstaltninger, vi kan træffe som reaktion på overtrædelser af denne politik for acceptabel brug. De foranstaltninger, vi måtte træffe, er ikke begrænset til dem, der er beskrevet ovenfor, og vi kan træffe andre foranstaltninger, som vi med rimelighed finder passende.

 1. HVORDAN DENNE KONTRAKT KAN OVERFØRES

Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til enhver tredjepart, forudsat at dette ikke påvirker dine rettigheder i henhold til disse vilkår negativt.

 1. HVILKET LANDS LOVE GÆLDER FOR EVENTUELLE TVISTER?

Hvis du er forbruger, skal du være opmærksom på, at vilkårene i denne politik, dens genstand og dens dannelse er underlagt engelsk lovgivning. Du og vi er begge enige om, at domstolene i England og Wales har enekompetence.

Hvis du er en virksomhed, er vilkårene i denne politik, dens genstand og dens dannelse (og eventuelle ikke-kontraktlige tvister eller krav) underlagt engelsk lovgivning. Vi er begge enige om, at domstolene i England og Wales er enekompetente.